MÁK Közlemény módosulása 2020-10-21-én

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a GINOP 5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP 5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című konstrukciókról szóló 2/2019. (VIII.08.) számú Tájékoztató Közlemény frissítésre került.
A Tájékoztató Közlemény és a hozzá kapcsolódó Változásjegyzék dokumentum a Magyar Államkincstár alábbi oldalán is elérhetőek:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/vallalkozova-valas-tamogatasa/4069/30 év alatti korosztálynál a régiós lakcím igazolásának feloldása


A konvergencia régiókban lakcímmel, (állandó lakcímmel – tartózkodási hellyel) rendelkező jelentkezőknek nem szükséges észak-magyarországi régiós tartózkodási hely igazolása lakcímkártyával.

A 30 év feletti életkorú korosztályba tartozó jelentkezőink esetében továbbra is szükséges erre a régióra vonatkozó lakcímkártyával történő, a pályázati felhívástól szigorúbb bevonási feltétel teljesítése. Nyíltan vállaljuk, hogy nem szeretnénk azt, hogy pl. egy miskolci vagy gyöngyösi, tehát a régióban lakó 30 év feletti életkorú jelentkezők más régióból érkező jelentkezők miatt kiszorulnának a lehetőségből, főleg abban a korosztályban, melyben többszörös túljelentkezés van a képzési helyekért.
Gyorsítósávok az Üzleti Terv ellenőrzési ütemezéseinélÜT ütemezés


2020-12-05. 11:30

A 2020-12-07-i utolsó programbavonási nap ügyfélforgalmának, ügyféltájékoztatási teendőinek segítése érdekében közzétesszük a 30 év alatti életkorú jelentkezők számára is a publikus – saját jelentkezési adatlap rögzítéséhez tartozó időbélyeg dátumain alapuló – sorrendezés nézetét valós idejű adatbázisadatokkal.

30 év alatti életkorú jelentkezők publikus sorrendezése ide kattintva megtekinthető


2020-12-07. 11:30

Az MVA a 2020-12-07. 24:00 után beérkező bevonási anyagokat is befogadja, a programban elmaradók-lemorzsolódók helyére beemel jelentkezőket, a fejlesztésbe vonásig tartaléklistán nyilvántartva. Az MVA Konzorciuma tekintettel a péntekig, 2020-12-04-ig beérkezett dokumentumok alapján jelen közleményében tájékoztatja a program iránt érdeklődő jelentkezőket, piaci szereplőket, hogy eléri az 1101+578=1679 képzésbe vont jelentkező előírásokat – kötelező vállalásokat.

A fenti, publikus sorrendezés felületen minden jelentkezőnk látja a pozicióját.

Az alábbi diagrammok valós adatbázis adatokkal mutatják, hogy alakultak a regisztrációk és a jelentkezések.

2018. év elejétől összes regisztráció naponta
2018. év elejétől összes jelentkezési adatlapot kitöltő személy naponta


2020-12-10. 15:30

– Tájékoztatjuk a jelentkezőinket, hogy a felnőttképzéssel kapcsolatban nem jelent meg jogalap, így nincs lehetőségünk átállásra a „totál távkapcsolati” felkészítésre. A képzések a SZETT által elfogadtatott és a programban alapértelmezetten nyújtott (38 óra kontakt – 42 óra e-learning) képzési program szerint zajlanak.
– A csoportos, egyéni tanácsadások – rendezvény jellegük miatt – a 2020-11-07-i óta fennálló veszélyhelyzet, korlátozások miatt történhetnek személyes jelenlét nélkülözésével, távkapcsolatban, ZOOM alkalmazásban és telefonon.
– Tájékoztatjuk a jelentkezőinket, hogy 2020-12-04-én átadtuk felkészítésbe az 1101 fő 30 alatti életkorú jelentkezőt. A TSZ kétoldalú aláírását érvényesítjük, nem a helyfoglalás időbélyege szerint kerülnek a csoportok feltöltésre – mindemellett szükséges az online helyfoglalás.
– Az elmaradó, kiváró jelentkezők miatt most már a fejlesztésben lévő jelentkezők együtt versenyeznek a tartaléklistásról fejlesztésbe vont – (1101 feletti) – jelentkezőkkel az üzleti terv jóváhagyásokért. A jóváhagyható üzleti tervek maximális száma 1076+538=1614 db ÜT. Mivel nincs idő a programban „depózó, várakozó” elmaradó, bizonytalan, később esetlegesen lemorzsolódó ügyfelek helyeinek megüresedésére várni – “ráengedünk” jelentkezőket az eddig fejlesztésbe vont ügyfelek mellé.
– Különbséget teszünk ÉMR régiós vagy és más kevésbé fejlett régióban (mKFR) lakó jelentkezők között a tartaléklistáról történő fejlesztésbe vonáskor, az alábbi indokok miatt;
 minden kevésbé fejlett régióban lehetőség volt a GINOP-5.1.9 (www.ginop519.hu) programba belépni, nem felelőssége az MVA Konzorciumának az országos érdeklődést ellátni,
 nem szeretnénk az ország különböző részeiből utazásra késztetni, és így a kontaktszámot növelni helyben lakó jelentkezőinkkel
 korábbiakban programba vont és képzési csoportokba is besorolt más régióban lakó jelentkezőinknél olyan rossz tapasztalatunk van, hogy mégsem jelentek meg képzésen, kiléptek a programból
 megkülönböztetést már csak a tartaléklistáról történő beemelésnél teszünk valójában, mint fentiekben jeleztük, az 1101 kötelező vállalást elérte az MVA Konzorciuma.


2021-01-19 12:56 A tartalék listáról történő beemelés is lezárult.

Az MVA Konzorciuma a végsőkig kivárva, figyelve a különböző fázisokban zajló lemorzsolódókat, nem von be több jelentkezőt képzésbe a tartaléklistáról. A publikus sorrendezés felületén minden egyes jelentkező folyamatosan figyelemmel tudta kísérni a tartaléklistáról történő beemeléseket, mely tranaszparensen elérhető. 

A program felkészítési szakasza lezárult, a kezdő oldalon láthatóak az egyes fázisokhoz tartozó összesítő számadatok. Január végéig a benyújtott üzleti tervek bírálata folyamatos, hogy legkésőbb 2021.01.31-ével mindenki be tudja adni a MÁK-hoz a vissza nem térítendő támogatásra a létrehozott vállalkozásának a támogatási kérelmét.