GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás

az Észak-magyarországi régióban

A programba bevont célcsoport tag és a jelen felhívás kedvezményezettjei között kötendő támogatási szerződés megkötésének napján – 30 év feletti álláskeresők célcsoportja esetén: az egyén a 30. életévét már betöltötte és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskereső. – fiatalok célcsoportja esetén: 18-25 év kor között az IGR regisztrált alanya; 25-30 év között a 25. életévét már betöltötte, de a 30. életévét még nem és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskereső    

A projekt keretében bevont célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi régió területén nem lehet. Amennyiben a célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi régióban van, azonban életvitelszerűen a 6 kevésbé fejlett régió valamelyikében él, azaz tartózkodási helye valamely kevésbé fejlett régió, úgy a programba bevonható.

A projekt keretében bevont célcsoport lakcíme, a tervezett vállalkozói tevékenység megvalósulási helyszínén szükséges, hogy legyen, azaz az adott régióban állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel szükséges rendelkezni mely szerepel a lakcímkártyán. A területi korlátozásra vonatkozó dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában bármikor ellenőrizhető.    
Fiatalok – 30 évnél fiatalabb álláskeresők 30 évnél idősebb álláskeresők
Képzésbe bevonandók száma (min. fő) Képzést eredményesen elvégzők száma (min. fő) Létrehozott vállalkozások száma (min. db) Képzésbe bevonandók száma (min. fő)   Képzést eredményesen elvégzők száma (min. fő) Létrehozott vállalkozások száma (min. db)
Célérték 1101 990 978 578 520 515
    Legtöbbet használt rövidítéseink: MVA: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány NMRVA: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ÓVK: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány ATÖSZ: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IGR: Ifjúsági Garancia Rendszer NFSZ: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NGM: Nemzetgazdasági Minisztérium TSZ: Támogatási Szerződés ÜT: Üzleti Terv C-F: Cash-flow (pénzügyi terv) Pályázat folyamatleírása, tájékoztató:
 1. Regisztráció – www.segítunkinditani.hu oldalon név, telefonszám, e-mail cím megadásával, valamint tájékoztató jellegű információ, hogy honnan értesülnek a programról.
 2. Kompetenciamérés – személyes jelenlétet igénylő, körül belül 10 kérdésből álló teszt kitöltése (toll, számológép használattal).
 3. Jelentkezési adatlap kitöltése – a honlapon található Jelentkezési adatlap online kitöltése és mellékletek feltöltése link. Mellékletek: személyi igazolvány, lakcím kártya TAJ kártya kétoldali másolatának felcsatolása.
 4. Szándék- és adatkezelési nyilatkozat kitöltése – honlapon található nyilatkozat kitöltése, PDF formátumban való lementése, nyomtatás postai úton történő beküldése. (MVA 1277 Budapest 23. Pf:4.)
 5. Támogatási szerződés megkötése – a kompetenciamérést eredményesen elvégzőkkel, akik minden jogosultsági feltételnek megfelelnek Támogatási szerződést köt konzorciumunk. Beküldendő dokumentumok: Támogatási szerződés 3 eredeti példányban, mellékletként 18-25 év közötti jelentkezők esetén beküldendő a Járási hivatal Foglakoztatási osztályán kiállított IGR Irányítólap 1 eredeti 2 másolati példányban. 25 év fölötti jelentkezők esetén az NFSZ által kiállított hatósági igazolás regisztrált álláskeresői státuszról. Online kitöltendő az ESZA adatszolgáltatás adatlap, amely az Európai Unió felé kötelező adatszolgáltatás. A szerződés mellékletét képezi a Képzésbevonási határozat, melyet a konzorcium bocsájt ki azoknak a jelentkezőknek, akik rendelkeznek kétoldalúan aláírt szerződéssel és bekerülhetnek a program által biztosított térítésmentes felkészítő képzésbe.
 6. Képzés-tanácsadás – Támogatási szerződés megkötése után vállalkozói készségeket fejlesztő képzésen vesznek részt a jelentkezők, vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzési modulokból és vállalkozás működésével kapcsolatos képzési modulokból álló alapozó tudásanyagot sajátíthatnak el. A pályázók a képzésekkel párhuzamosan, térítésmentesen igénybe vehetnek az üzleti tervezéssel és vállalkozásindítással kapcsolatos speciális tanácsadást egyéni és csoportos kereteken belül. Az Üzleti terv elkészítésének teljes időtartama alatt van lehetőség folyamatosan konzultálni a tanácsadókkal.
 7. Üzleti tervezés – A pályázati konstrukció egyik legfontosabb mérföldköve a vállalkozás indítását tervező jelentkezők üzleti ötletének megfelelő kidolgozása, az életképes és szakmailag megalapozott Üzleti Tervek elkészítése. A jóváhagyott Üzleti terv a feltétele a program második szakaszában a vissza nem térítendő támogatásra való pályázat benyújtásának, a jóváhagyott költségszerkezettel összhangban. Az üzleti tervek bírálata több lépcsőben történik.
 8. Vállalkozásalapítás – A jóváhagyott Üzleti tervvel rendelkező fiatalok megalapíthatják vállalkozásukat és pályázhatnak a program második komponensére ahol 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.
A 1830 év közötti pályázók a GINOP-5.2.7-17 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása elnevezésű pályázatra nyújthatják be támogatási igényüket a 3 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatásra. A 30 év feletti pályázók a GINOP-5.1.10-17 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása elnevezésű pályázatra nyújthatják be támogatási igényüket a 3 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatásra.
 1. Mentorálás – A program a létrejött vállalkozások számára az alapítástól számított 6 hónapon keresztül térítésmentesen szakmai mentorálást biztosít. A mentorálás célja az új vállalkozók támogatása, követése, annak érdekében, hogy vállalkozásuk ne rekedjen meg a legnehezebb, első időszakban.
Jogosultsági feltételek:
 • Régió megfelelés – Lakóhelye vagy tartózkodási helye az Észak-magyarországi régióban található és ezt hatósági igazolvány igazolja, lakcímkártya (Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
 • Korbeli, munkaerő piaci státusz megfelelés: 18-25 év közötti fiatalok – Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya (Járási hivatal Foglalkoztatási osztályán lehetséges), sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt, és nem is dolgozik. Más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik. Az összes programba vonható jelentkező legalább 30 %-át alkotó célcsoport.
 • 25 év fölött a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál (továbbiakban NFSZ) regisztrált álláskereső, nem tanul, nem dolgozik, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik.
Jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumok:
 • Személyi igazolvány (életkor)
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya (régiós megfelelés)
 • 18-25 év között Járási hivatal foglalkoztatási osztályán kiadott IGR Irányítólap (álláskeresési státusz igazolása)
 • 25 év felett NFSZ által kiadott hatósági bizonyítvány (álláskeresési státusz igazolása)
Egyéb dokumentumok:
 • Jelentkezési adatlap
 • Szándék és adatkezelési nyilatkozat
 • Támogatási szerződés
 • ESZA adatszolgáltatás adatlap
 • Üzleti terv és mellékletei
Csak online kitöltendő/honlapon felcsatolandó dokumentumok:
 • Regisztráció
 • Jelentkezési adatlap
 • Személyi igazolvány, Lakcímkártya, TAJ kártya másolatának felcsatolása
 • ESZA adatszolgáltatás adatlap
Postai úton beküldendő dokumentumok (MVA 1277 Budapest 23. Pf:4.), a program előrehaladásának sorrendjében szükséges megküldeni a dokumentumokat számozva jelöltük:
 • Szándék és adatkezelési nyilatkozat – 1 eredeti példányban (1)
 • Támogatási szerződés- 3 eredeti példányban (2)
 • 18-25 év között Járási hivatal foglalkoztatási osztályán kiadott IGR Irányítólap (álláskeresési státusz igazolása) – 1 eredeti 2 másolati példányban (2 egy időben a Támogatási szerződéssel, mert annak mellékletét képezi)
 • 25 év felett NFSZ által kiadott hatósági bizonyítvány (álláskeresési státusz igazolása) – 1 eredeti 2 másolati példányban (2 egy időben a Támogatási szerződéssel, mert annak mellékletét képezi)
 • Üzleti terv és mellékletei (3) 1 eredeti példányban
Minden dokumentumnál található részletes útmutató.