SZÁNDÉKNYILATKOZAT benyújtás: Az Szándéknyilatkozat űrlap a https://www.segitunkinditani.hu/regisztracio-e-ugyintezes/ linken érhető el. Kérjük, minden adatmező kitöltését, pontos jelenleg érvényes adatokkal való feltöltését. Kérjük, a személyes okmányokat (személyi igazolvány vagy jogosítvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló kártya) feltölteni a dokumentumcsatolás lehetőségnél valamint a Foglalkoztatási osztályon kiállított IGR Irányítólapot (25 év alattiaknál) vagy Hatósági Igazolást (25 év felettieknél) is töltse fel amennyiben rendelkezik már ezzel a dokumentummal. Ha még nem álláskereső, kérjük egy nyilatkozat feltöltését, amelyben leírja, kb. mikor lesz álláskereső. A kész Szándéknyilatkozatot menteni kell, utána kérjük kinyomtatni, aláírni. Kérjük, hozza magával a későbbiekben megrendezésre kerülő kompetenciamérésre, vagy juttassa el ajánlva tértivevénnyel az alábbi címre: MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4.

Ne feledje okmányait és a Foglalkoztatási osztály által kiadott dokumentumot csatolni.

25 év alatti Jelentkezőkre vonatkozó: Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán szükséges regisztráltatnia magát az Ifjúsági Garancia Rendszerbe (IGR) és kikérni egy Irányítólapot ezt kell aláírva feltölteni a honlapra, majd a szerződéskötéskor eljuttatni hozzánk.

25 év feletti Jelentkezőkre vonatkozó: Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán szükséges regisztráltatnia magát álláskeresőként és erről Hatósági Igazolást kérni, majd feltölteni a honlapra és a szerződéskötéskor eljuttatni hozzánk.

Jogosultsági feltételek közé tartozik az életkor, a lakcím/tartózkodási hely, az álláskeresés igazolása, valamint hogy más vállalkozásban jelenleg van-e többségi tulajdona. Ezért fontos, hogy a Szándéknyilatkozatot hiánytalanul töltse ki és a hozzá tartozó dokumentumokat csatolja fel. Kötelező papír alapon eljuttatni a fent említett módokon a Szándéknyilatkozatot és legkésőbb a szerződéskötéskor a Foglalkoztatási Osztály által kiadott dokumentumot.

Töltse le Támogatási szerződését olvassa el figyelmese, majd 3 példányban nyomtassa ki, mind 3 példány minden oldalán írja alá, utolsó oldalon az aláírásnál, dátumozza. A támogatási szerződés kötelező melléklete 25 év alatt a Foglalkoztatási Osztályról kikért IGR Irányítólap vagy 25 év felett a Hatósági Igazolás, amelyek igazolják az álláskeresési jogosultsági feltételt 1 eredeti 2 másolati példányban. A szerződés mellékletét képezi továbbá az ESZA adatszolgáltatás űrlap is, a megadott információk alapján töltse ki 1 példányban nyomtassa írja alá és tegye a szerződéshez. A három eredeti példány szerződést és mellékleteit postai úton ajánlva tértivevénnyel juttassa el az alábbi címre: MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4 vagy hozza magával a kompetencimérésre/Nyílt napra. A szerződés 0. oldalán található egy Önellenőrző lista, amelyen kérjük pipálja ki a dokumentumok elkészítéséhez és beküldéséhez szükséges pályázó által elvégzett feladatokat. Ez segít, hogy hiánytalanul érkezzenek be online és papíralapon is a dokumentumok.

A támogatási szerződés hatályba lépésével, kétoldalú aláírásával, Ön kötelezettséget vállal, arra, hogy elvégzi a program által ingyenesen biztosított képzést, és betartja a szerződésben foglalt feltételeket.