Németh Márk Dávid


KIEMELT SZÖVEG

Jelen megkeresésünk a vállalkozás létrehozása utáni időszakban kerül egyedileg megformálásra Önnek az MVA Konzorciuma részéről. Célunk, hogy szakmailag támogatást nyújtsunk, és segítsük továbbra is az egyes teendők szakszerű és jogszerű elvégzését. Kérjük, tekintse meg észrevételeinket.

2021-03-24

Programrészvételi adatok

A GINOP-5.1.9 program egyik kimenete a létrehozott vállalkozás. Az uniós forrásfelhasználása igazolásaként az Európai Bizottság számára adatszolgáltatás keretében szükséges eljuttatnunk az Ön egyéni helyzetére vonatkozó információkat. Arra az időszakra, amikor a vállalkozás bejegyeztetése megtörténik. Kérjük, töltse ki az ESZA kimeneti adatokat bekérő online űrlapot.

Státuszinformációk

Státuszinformációk

Következő lépések

Következő lépések

Összesített értékelés

Összesített értékelés

Projekthat_1

Pénzügyi tervezés

Az üzleti terv összefoglalása

egyéb, további észrevételek

Tisztázó kérdés – kiemelt szöveg

Tisztázó kérdések


KIEMELT SZÖVEG

2021-06-02

Programrészvételi adatok

Státuszinformációk

Következő lépések

Összesített értékelés

Projekthat_1

#N/A

2021-06-02


KIEMELT SZÖVEG

2022-01-28

Programrészvételi adatok

5. havi adatbeküldés: Nem küldte be a 5. havi tényadatokat, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük! 12. havi adatbeküldés: Nem küldte be a 12. havi tényadatokat, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük! ESZA Kimeneti adatbeküldés: 2021.03.22. 10:35:38

Státuszinformációk

Az Ön vállalkozása előrehaladását figyelembe véve az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmét:
Jelenlegi státusza szerint a 12 hónapos projekt lezárult, a záró beszámoló és kifizetési igénylés még nem került benyújtásra.

Következő lépések

Záró beszámoló és kifizetés igénylés benyújtása az 13. hónapban esedékes a MÁK felé a Támogatás felhasználására vonatkozóan Kérjük, a szükséges adatokat rögzítse a Magyar Államkincstár elektronikus ügyintézési felületén a projektmegvalósítás 9-12. hónapjára vonatkozóan. http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop

Összesített értékelés

#N/A

Projekthat_1


KIEMELT SZÖVEG

2022-05-03

Programrészvételi adatok

Az Ön projektje a fenntartási időszakban van. A támogatott vállalkozást a támogatási időszakot követő naptári évben fenntartási kötelezettség terheli, amellyel kapcsolatos feladatait a következő szakaszban találja.

Következő lépések

A projekt-fenntartási időszakban már nincs beszámolási kötelezettsége.

Fenntartási időszak kötelezettségei:
– A támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti. Ezen időszakban a főtevékenység már módosítható.
– A projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.
– Amennyiben nem teljesíti a fenntartási kötelezettségeket, úgy az a teljes támogatási összeg visszafizetését vonja maga után.
(Példa: Ha a támogatási időszak 2019.09.01. – 2020.08.31., akkor a fenntartási időszak 2020.09.01 – 2021.08.31.; a projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló naptári év pedig 2020., azaz 2020-ra vonatkozóan kellett teljesíteni a bevételi előírást.)

Összesített értékelés

#N/A

Programrészvételi adatok

2022-05-02 21:00-kori adatok alapján:5. havi adatbeküldés: Nem küldte be a 5. havi tényadatokat, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük! 12. havi adatbeküldés: Nem küldte be a 12. havi tényadatokat, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük! ESZA Kimeneti adatbeküldés: 2021.03.22. 10:35:38 Támogatott projekt utáni szükségletfelmérés: Nem küldte be a támogatott projekt utáni szükségletfelmérés online űrlapot, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük!

Projekthat_1


KIEMELT SZÖVEG

Programrészvételi adatok

Státuszinformációk

Az Ön projektje a fenntartási időszakban van. A támogatott vállalkozást a támogatási időszakot követő naptári évben fenntartási kötelezettség terheli, amellyel kapcsolatos feladatait a következő szakaszban találja.

Következő lépések

A projekt-fenntartási időszakban már nincs beszámolási kötelezettsége.

Fenntartási időszak kötelezettségei:
– A támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti. Ezen időszakban a főtevékenység már módosítható.
– A projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.
– Amennyiben nem teljesíti a fenntartási kötelezettségeket, úgy az a teljes támogatási összeg visszafizetését vonja maga után.
(Példa: Ha a támogatási időszak 2019.09.01. – 2020.08.31., akkor a fenntartási időszak 2020.09.01 – 2021.08.31.; a projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló naptári év pedig 2020., azaz 2020-ra vonatkozóan kellett teljesíteni a bevételi előírást.)

Összesített értékelés

#N/A

Projekthat_1

2022-05-12 20:00-kori adatok alapján:5. havi adatbeküldés: Nem küldte be a 5. havi tényadatokat, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük! 12. havi adatbeküldés: Nem küldte be a 12. havi tényadatokat, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük! ESZA Kimeneti adatbeküldés: 2021.03.22. 10:35:38 Támogatott projekt utáni szükségletfelmérés: Nem küldte be a támogatott projekt utáni szükségletfelmérés online űrlapot, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük!