KIEMELT SZÖVEG

2022-05-03

Programrészvételi adatok

Az Ön projektje a fenntartási időszakban van. A támogatott vállalkozást a támogatási időszakot követő naptári évben fenntartási kötelezettség terheli, amellyel kapcsolatos feladatait a következő szakaszban találja.

Következő lépések

A projekt-fenntartási időszakban már nincs beszámolási kötelezettsége.

Fenntartási időszak kötelezettségei:
– A támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti. Ezen időszakban a főtevékenység már módosítható.
– A projekt fizikai befejezésének időpontját (a támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.
– Amennyiben nem teljesíti a fenntartási kötelezettségeket, úgy az a teljes támogatási összeg visszafizetését vonja maga után.
(Példa: Ha a támogatási időszak 2019.09.01. – 2020.08.31., akkor a fenntartási időszak 2020.09.01 – 2021.08.31.; a projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló naptári év pedig 2020., azaz 2020-ra vonatkozóan kellett teljesíteni a bevételi előírást.)

Összesített értékelés

#N/A

Programrészvételi adatok

2022-05-02 21:00-kori adatok alapján:5. havi adatbeküldés: Nem küldte be a 5. havi tényadatokat, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük! 12. havi adatbeküldés: Nem küldte be a 12. havi tényadatokat, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük! ESZA Kimeneti adatbeküldés: 2021.03.22. 10:35:38 Támogatott projekt utáni szükségletfelmérés: Nem küldte be a támogatott projekt utáni szükségletfelmérés online űrlapot, kérjük végezze el a szükséges adatrögzítést. Köszönjük!

Projekthat_1