III. MENTORÁLÁS

 

Folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás a projektek keretében létrejövő vállalkozások megerősödéséhez.

A mentorálási szolgáltatást az észak- magyarországi régióban a vállalkozások létrehozásával párhuzamosan, az egyéni igények figyelembe vételével 7500 órában kell biztosítani.

Egy mentor átlagosan teljesített szakértő óráinak megoszlása (12 % személyes kapcsolatfelvétel; 70 % kapcsolatápolás, 18 % aktív jelenlét a Mentor-NET fórumon)

Ügyfelenként átlagosan 4-5 óra egyéni mentori segítségnyújtást, minden megyében félnapos mentori találkozó(ko)n való részvételt, valamint a Mentor-NET korlátlan használatát jelenti.

 

A szakértői kör kialakítása és biztosítása az alábbi szakterületek mindegyikét lefedi:

 • marketing
 • jog
 • pénzügy
 • számvitel
 • adó, vám, társadalombiztosítás
 • munkaszervezés és gazdálkodási ismeretek
 • foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek
 • projektmenedzsment
 • online megjelenés
 • minőségbiztosítás
 • egyéb, a vállalkozás működtetésével összefüggő szakterületek

 

A mentorálási tevékenység legfontosabb feladatai: 

 

 • személyes segítségnyújtás egyéni igények szerint
 • eligazodás a napi ügyekben, feladatokban
 • időtervezés támogatása
 • szociális, mentális támogatás
 • készségek és képességek feltárása
 • a fejlesztések, a fejlődés lehetséges irányainak feltérképezése
 • a fejlesztések, a fejlődés lehetséges irányát meghatározó tényezők megállapítása
 • önismeret erősítése, személyiségfejlesztés
 • egyéni fejlesztés átgondolása: problémák meghatározása, elérendő célok, támogató illetve gátló tényezők, közreműködő 
 • személyek, intézmények
 • az ÜT előrehaladásának nyomon követése, kritikus kérdések meghatározása, megválaszolása
 • érzelmi támogatás
 • döntési helyzetek, elágazások értelmezése, mérlegelés, döntések meghozatala
 • önértékelés (értékek, hosszú távú célok, érdeklődés, erősségek, gyengeségek, jelenlegi teljesítmény, jövőbeli karrierpotenciál vonatkozásában)
 • Kapcsolatfelvétel a mentor és a fiatal vállalkozó között.
 • Személyes találkozók meghatározott időközönként. 

 

A mentori tanácsadó-támogató és nyomon követő tevékenység a vállalkozásindítástól (bejegyzéstől) kezdődően 12 hónapig folyik, ami a fiatal vállalkozók irányában személyenként átlagosan 4-5 óra egyéni mentori segítségnyújtást jelent. Az egyéni mentori segítségnyújtás keretében minden kedvezményezett vállalkozó számára saját mentor biztosítása szükséges. Azon felül, hogy a fiatalok bármely, a vállalkozásukkal kapcsolatos ügyben kereshetik mentorukat, utóbbiak számára is elvárás lesz a rendszeres (kezdetben sűrűbb, később, ha biztosabb lábakon áll a vállalkozás, ritkább) kapcsolatfelvétel. 

 

Az egyéni kapcsolattartás történhet:

 • személyesen
 • telefonon
 • e-mailen

 

Az Ajánlatkérő által internetes felületen kialakított, regisztrációhoz kötött régiónkénti belső fórum, a Mentor-NET használatát jelenti, ahol élő kapcsolat alakítható ki a célcsoporttal (lehetőség szerint iparági vagy más tematikus, speciális érdeklődés szerinti csoportokban).

A nyertes Ajánlattevő feladata a Mentor-net fórum működtetésében való aktív részvétel, nem csak az információnyújtás, hanem a hálózatosodás, egymás közötti tudásmegosztás lehetőségére fókuszálva.

A tevékenység a felületen történő moderálást és aktív kommunikációt jelenti

Az egyéni mentori szolgáltatási tevékenységet valamennyi vállalkozást alapított célcsoporti személy számára (min. 1.493 fő részére) szükséges biztosítani.

Az egyéni mentori szolgáltatási tevékenység működési ciklusa legfeljebb 12 hónap, mely időtartam az adott célcsoporti személy által létrehozott vállalkozás alapításának időpontjától kezdődik.


Mivel a vállalkozások 2021-01-31-ig megalakultak a programban, a tömeges, egyéni mentorokat biztosító, egyéni mentorálás projektelem 2022. februárjában lezárult.


Az uniós társfinanszírozással végrehajtott 12 hónapos projektje lezárulását követően a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és konzorciuma 2022-08-31-ig nyújtja szakmai támogató tevékenységét. 

Bármilyen vállalkozásindítási, vállalkozásfejlesztési szakmai kérdéssel, vagy az utolsó kifizetési kérelme benyújtása, hiánypótlása esetén felmerülő szakmai segítségnyújtás kérésekor, az encsi, salgótarjáni, ózdi konzorciumi partnereink – előzetes időpontegyeztetéssel (segitunkinditani@segitunkinditani.hu címre küldött e-maillel) – személyesen is, a teljes konzorcium távkapcsolatban – folyamatosan – rendelkezésére áll. Kölcsönös, 2022-08-31-ig fennálló együttműködési kötelezettségeink alapján.

NRMVA-Salgótarján: +36-32 520 302 

AGVA-Encs: +36-46 587 223

A programban még három projektelem zajlik és indítottunk egy vállalkozáserősítő kezdeményezést, mely távolabbi időhorizonton is értelmezhető.

1) Projekthatékonysági projektelem – ÜT terv-tényadatok támogatott projekt 5. és 12. havi adatainak bekérése és értékelése.

2) A programon belüli "Legjobb gyakorlatok" felkutatása, megismerése, közzététele

3) Zárórendezvény 


Vállalkozáserősítő kezdeményezésünk:

HUNSMEONWEB – magyar vállalkozások a világhálón – fizikai és digitális elérhetőségek, címek, nyújtott termékek, szolgáltatások tára, ingyenes keresőfelülete.

Az alábbiakban arra kérjük Önt, hogy végezze el az online űrlapok kitöltését, értelem szerint ha már töltötte, azok komplettírozását, véglegesítését 2022-04-30-ig.