A program második komponensében támogatott projektjéhez a Támogató a 12 hónapos projekt megvalósítási időszakot követően egy évig fenntartási időszakot ír elő. Ezen fenntartási időszak alatt folyamatosan biztosítania kell minden kedvezményezettnek a vállalt fenntartási kötelezettségét.

  • Amennyiben bármilyen a támogatási jogviszonyt érintő jogsértés, támogatói okiratot érintő szerződésszegés történik, a Támogató a folyósított támogatási összeget a folyósítás időpontjáig visszamenőlegesen, ügyleti kamattal terhelten visszaköveteli.
  • Amennyiben minden – a támogatási jogviszonyt érintő korábbi teendő szabályos volt, de a kedvezményezett a fenntartási kötelezettségét elmulasztja, a Támogató ugyanúgy visszaköveteli a megítélt támogatási összeget, a folyósított pénzügyi támogatást ügyleti kamattal terhelt módon.
  • A Magyar Államkincstár, mint az illetékes irányító hatóság képviselője amikor a jogsértés tényét észleli, kötelessége gondoskodni a támogatási összeg visszaköveteléséről, melyet követeléskezelés keretében a NAV lát el.

Korábban az Irányító Hatóság általi kérelemre kiküldött tájékoztató e-mail is erről szólt. Fontos minden kedvezményezettnek tudnia, hogy a fenntartási kötelezettség végét jelentő végdátumig bármely olyan tevékenység, cselekmény, mely a támogatási jogviszonyt tekintve jogsértést jelent, történjék akár ez, a fenntartási időszak utolsó hónapjában vagy heteiben, a teljes folyósított összeg visszakövetelését vonja magával. Emiatt felhívjuk a tisztelt kedvezményezettek figyelmét arra, hogy tudatosan ügyeljenek kötelezettségeik betartására.

  • Egyéni vállalkozóként ne szüneteltessék, ne szüntessék meg egyéni vállalkozásukat.
  • Bt., Kft. vállalkozási formában tevékenykedők esetében ne kezdeményezzenek végelszámolást.
  • Keressék elő vállalkozásuk támogatói okiratát, és tudatosan figyeljenek az abban rögzített projektfenntartási kötelezettségükre.
  • A 187/2019. Kormányrendelet szeptember végi módosításával lehetővé vált az, hogy a kedvezményezett vállalkozás támogatási jogviszonyt érintő kötelezettségei átadásra kerüljenek egy másik vállalkozás számára. Ennek az átadásnak az alapfeltétele, hogy a fogadó vállalkozásban a vállalkozást alapító személy a pályázati felhívás rendelkezései szerint töltsön be pozíciót, biztosítsa annak jogosultságát. Ennek, a támogatói okiratot érintő módosításnak a folyamatát a Támogató Magyar Államkincstár intézi.


MVA adatvizualizációs infografikái, képi megjelenítések, optimalizálva


SZÖVEG1: Ne szüneteltesd, ne szüntesd meg a vállalkozást ha egyéni vállalkozóként támogatott a program a fennartási időszak végéig

SZÖVEG2: Ne kezdeményezd a végelszámolást Bt., Kft. vállalkozási forma esetében

SZÖVEG3: Adójogszabályok változások miatt konzultáljon könyvelővel, amennyiben még nem rendelkezett vállalkozása könyvelővel, bízzon meg egyet és olvasson át minden releváns tartalmat – segítség az MVA specifikus infografikája, mely tartalmazza a releváns tartalmak internetes címeit, melyek elérhetőek.