Típushibák – Üzleti tervezés

 

1. Az Alapfeltételek – Képzésre, tanácsadásra vonatkozó támogatási szerződés aláírásának dátuma adatmező esetében a Felnőttképzési szerződésben szereplő dátumot szükséges megadni (szerződés 5. oldalán megtalálható), nem pedig a Támogatás Szerződés aláírásának napját, ez rendkívül gyakori hiba.

 

2. Sok esetben nincs összhang a Ráfordítási tervben szereplő kiadások és a Cash-flow táblázatok között, más összegek vannak feltüntetve a két munkalapon ugyanazon költségelemre vonatkozólag. A projektidőszakot követően továbbá (Cash-flow 2. évben) nem terveznek működéshez kapcsolódó költségeket, mely nem életszerű. Javasoljuk, hogy a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó összes felmerülő kiadást és bevételt gondolják át és tüntessenek fel az Üzleti terv releváns részeiben, így reálisabb képet kapnak a vállalkozás működéséről, pénzügyi helyzetéről.


3. Többször tapasztalható, hogy az Eladott áruk beszerzési értéke tételt anyagköltségként szerepeltetik a Cash-flowban, előfordul, hogy a támogatásból el is tervezik számolni. Az elszámolható költségek tekintetében ehhez kapcsolódóan fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az üzemanyag csak abban az esetben elszámolható, ha a vállalkozás létrehozásához, működtetéséhez, a termék előállításához, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges. Pl. mérnöki szolgáltatás esetében az üzemanyag nem elszámolható, de egy zöldterület rendezéssel foglalkozó vállalkozás, amelynek gépei működtetéséhez van szüksége üzemanyagra, az ő esetében lehetséges az elszámolása ennek a tételnek is.

 

3. Az Általános vállalatirányítási költségek esetében olyan szolgáltatásokat terveznek rendre elszámolni, mely a Pályázati Felhívás szerint ezen költségtétel vonatkozásában nem lehetséges. A Felhívás szerint az Általános vállalatirányítási tevékenység költségei között az alábbi költségek számolhatók el: könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei; dokumentációs, irattározási, archiválási költségek, postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek; közüzemi díjak és szolgáltatások; rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés, biztosítási díj (pl. iroda, üzlethelyiség biztosítása), bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításhoz elkülönített bakszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség. Mindennek pl. az üzletviteli tanácsadás, jogi tanácsadás, egyéb tanácsadások nem feleltethetőek meg, ezeket a nem elszámolható költségek között szükséges feltüntetni.

 

4. A fő tevékenység végzéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés számolható el a támogatás terhére, több esetben tapasztaltuk, hogy melléktevékenység végzésére szeretnének jelentkezők eszközt beszerezni, egyéb költséget elszámolni. A támogatás terhére nem elszámolható épületfelújítás. 

 

5. A választott fő tevékenység TEÁOR száma nincs összhangban az üzleti tervben leírt, végezni kívánt tevékenységgel. Amennyiben a Bevételi tervben bevételt tüntetnek fel egy melléktevékenység kapcsán, akkor az Üzleti Tervben (Vállalkozás bemutatása, Működés jellemzői) térjenek ki ezen tevékenység bemutatására is.

 

 

6. Működés jellemzői – Foglalkoztatottak tervezett létszáma esetében 1 főt meg kell jelölni, figyelembe véve a saját önfoglalkoztatást. Ehhez kapcsolódik, hogy amennyiben bármelyik évben több főt terveznek alkalmazni, az ehhez kapcsolódó bérköltséget a Nem elszámolható költségek között tüntessék fel.

 

7. Az Alapfeltételek munkalapon a Szakirányú végzettség, tapasztalat szöveges mezőben javasoljuk bemutatni (amennyiben végzettséget nem is igényel a tevékenység) a kapcsolódó gyakorlatot, tapasztalatot. Ez a tevékenység, az Üzleti Terv megalapozottsága szempontjából fontos a bírálók számára.

 

8. Ahol arra az Üzleti Terv sablon lehetőséget biztosít (pl. Vállalkozás bemutatása munkalapon székhely és telephely, jogi forma, nyilvántartási forma, fő- és melléktevékenységek, területi hatókör, tulajdonosok száma, illetve Működés jellemzői munkalap e) Kommunikáció kiválasztása) kérjük a legördülő menü segítségével válasszák ki a megfelelő, releváns adatokat. Többször tapasztaltuk, hogy beleírnak ezekbe a cellákba. 

 

9. Az Üzleti tervben nem maradhatnak pirossal jelzett cellák, minden esetben a legördülő menü segítségével szükséges kiválasztani a vállalkozás számára releváns lehetőséget, ami pedig nem vonatkozik a vállalkozásra (pl. Működés jellemzői – e) Kommunikáció táblázatban a nem tervezett marketing eszközök esetében) a 0 jelölést szükséges kiválasztani a legördülő listában.

 

10. A KATA, a helyi iparűzési adó és a kamarai tagdíj összegét minden esetben tüntessék fel a Ráfordítási terv Állandó költségei, valamint a Cash-flow Nem elszámolható költségei között.

 

11. Bérköltség kapcsán tapasztaljuk (főleg SZJA adózású egyéni vállalkozás és Kft. létrehozása esetében), hogy sokszor nem megfelelő bér- és járulékköltséggel számolnak a Ráfordítási tervben és a Cash-flow-ban, mely elszámolható költségként érintett. A következő számadatokat kérjük feltüntetni:

 

 

Bérköltség (bruttó bér/hó)

Járulék összege

Bérköltség összesen 12 hónapra vetítve

Járulék összesen 12 hónapra vetítve

Összesen

12 hónapra vetítve

SZJA adózású vállalkozó

231 825 Ft

40 425 Ft

2 781 900 Ft

485 100 Ft

3 267 000 Ft

Kft.

228 541 Ft

43 709 Ft

2 742 492 Ft

524 508 Ft

3 267 000 Ft

KATA adózású vállalkozás

272 250 Ft

0 Ft

3 267 000 Ft

0

3 267 000 Ft

KIVA adózású vállalkozás

239 868 Ft

32 382 Ft

2 878 416 Ft

388 584 Ft

3 267 000 Ft

 

 

12. A Bevételi terv – Tervezett értékesítési bevételek az elkövetkezendő 1 évben táblázatnál a hónapok neveit minden esetben januártól decemberig tüntessék fel, és a vállalkozásindítás hónapjánál kezdjenek tényleges bevétellel számolni, az összes többi hónapnál 0 Ft bevételt szükséges szerepeltetni. Ennek megfelelően a Cash-flow tervet is azzal a hónappal kell kezdeni, amelyik hónapban indul a vállalkozás.

 

13. Kérjük minden esetben ellenőrizzék, hogy a Kontroll tábla jelez-e hibát az Üzleti Terv kitöltésében. Az itt tapasztalt hibamentesség azonban nem jelenti azt, hogy tartalmilag is teljes mértékben hiánytalan az Üzleti Terv, ezért körültekintően, a Kitöltési Útmutató szerint eljárva töltsék ki minél részletesebben az Üzleti Tervet, a bírálók a leírtak alapján kapnak képet a vállalkozásról, a tevékenységről, ez alapján történik az ellenőrzés, a pontozás. 

 

14. A csatolt PDF formátumú Üzleti Terv és a Fedlap között sok esetben időbélyeg eltérés tapasztalható. A PDF-ben lementett teljes terjedelmű Üzleti Terven rögtön végezzék el az AVDH azonosító elhelyezését a személyes ügyfélkapujukon, ezt követően nyomtassák ki a Fedlapját, majd ezen végezzék el az aláírást, tanúzást (név, lakcím, személyi igazolvány szám és aláírás), majd a szkennelést. Ezt a metódust használva nem lehet időbélyeg eltérésük.

 

15. Az Üzleti Terv teljes PDF formátumú dokumentumot a Fedlaptól a Kontroll tábláig kérjük készíteni. Kérjük ellenőrizzék az elkészült PDF esetében, hogy az oldalbeállítások rendben vannak-e, többször is olyan PDF-ek kerülnek csatolásra, melyek több száz oldalban készülnek. Ezt elkerülendő az Üzleti Terv minden munkalapján célszerű beállítani úgy a nyomtatási képet – ami alapján a PDF készül-, hogy olvashatóan 1-2 oldalra kerüljön egy-egy munkalap. Javasoljuk a teljes PDF-et is AVHD hitelesítéssel ellátva felcsatolni.

ÜT1-Időbélyeg egyezőség width=